Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng

Dưới đây là những trường hợp có thể áp dụng tẩy trắng :

✭ Răng bị xỉn do thực phẩm

✭ Răng bị xỉn màu do thuốc lá

✭ Răng bị nhiễm màu kháng sinh

✭ Tất cả các trường hợp muốn có màu răng trắng bóng hơn.

Hotline: 0466663399